Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy

Územní plán

 

 

Územní plán Městyse Davle byl přijat Opatřením obecné povahy č. 1/2010 ze dne 7.října 2010. Územní plán byl dotčen těmito změnami:

  • Změna č. 1 územního plánu Davle ze dne 19.3.2012 (Opatření obecné povahy č. 1/2012/OOP)

 Aktuální čistopis územního plánu po zapracování změn:

 Opatření obecné povahy zastupitelstva městyse Davle č. 1/2010 ze dne 7. řijna 2010 (PDF)

TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán Davle - Čistopis 04/2012, textová část (PDF)

Územní plán Davle - Čistopis 04/2012, odůvodnění (PDF)

VÝKRESY

Výkresy územního plánu on-line

Koordinační výkres, 1 : 5 000 (PDF)

Základní členění území 1 : 5 000 (PDF)

Hlavní výkres 1 : 5 000 (PDF)

Předpokládané zábory půdního fondu 1 : 5 000 (PDF)

Technická infrastruktura - vodovod 1 : 5 000 (PDF)

Technická infrastruktura - kanalizace 1 : 5 000 (PDF)

Technická infrastruktura - zásobování elektrickou energií a spoje 1 : 5 000 (PDF)

Technická infrastruktura - plynovod 1 : 5 000 (PDF)

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000 (PDF)

Výkres širších vztahů 1 : 50 000 (PDF)

 

Dokumentace ke změnám:

Změna č.1

Změna č.1 územního plánu Davle - dokumentace (PDF)

Změna č.2

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Davle (vyvěšeno 19.10.2020)

Zpráva o uplatňování územního plánu Davle - úplné znění platné ke dni 22. března 2018

Zpráva o uplatňování územního plánu Davle - září 2016

Vyhodnocení projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu z května 2016

 

 

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry