Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy

Historie sboru

14.03.2011 | Štítky: Spolky a kluby

Sbor dobrovolných hasičů Davle

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v r. 1887, takže v příštím roce se bude slavit 125 let založení. Tenkrát v r. 1887 na návrh místních občanů byl v hostinci u Dvořáků v měsíci lednu založen hasičský sbor. Již v srpnu téhož roku byly předloženy stanovy ke schválení tehdejšímu místodržitelství. První valná hromada se konala téhož roku za přítomnosti 28. členů.

Zakládající členové byli místní občané:

  1. Josef Dyk - farář
  2. František Opatrný - řídící učitel
  3. Josef Liška - statkář
  4. Šimon Rezek - obchodník
  5. Sigmund Karpeles - obchodník
  6. Jakub Karpeles - obchodník
  7. Šimon Karpeles - nájemce dvora
  8. Michal Seidl - obchodník

Sbor při založení čítal 8.členů zakládajících, 25 činných, 23 přispívajících. Sbor dostal do užívání ruční tříkolovou stříkačku firmy Smekal a přistoupil k hasičské jednotě Proud se sídlem ve Slapech. Již od začátku svého založení sbor se účastnil hašení požárů v obci a blízkém okolí. Členové sboru se účastnili společenského života v obci a to konáním hasičského bálu a pořádáním veřejného vystoupení. Postupem doby sbor získal v r.1935 od firmy Stratílek z Vysokého Mýta motorovou stříkačku, která je do současné doby v držení hasičského sboru. K oslavám svého trvání vydal sbor publikace o své činnosti a to k 60. Letům, 100 letům a k 110 letům. V r.1950 si sbor pořídil hasičskou zástavu, kterou v r. 1996 renovoval. Při prozkoumáni archivu byly objeveny zápisy z výborových schůzí od r.1897 až do r. 1912, které se podařilo svázat a tak vytvořit kroniku o životě sboru od jeho založení V současné době má sbor 67. členů.

 

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry