Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy

Včelaři

ZO Českého svazu včelařů o.s. Davle

www.vcelaridavle.cz

Spolek včelařů byl založen 18.srpna 1924 ustavující schůzí, která se konala v hostinci Damiána Bendy – aktivního včelaře. Zpočátku počet členů spolku přesahoval  100 členů.  Pod Spolek včelařů Davle byly začleněny obce Měchenice, Hvozdnice, Masečín, Štěchovice, Slapy, Hradišťko, Pikovice, Šlemín, Chlomek, Oleško a Skochov.  Členové spolku se aktivně podíleli na společenském dění ve spádových obcích.

Doba okupace  1939-45 znamenala pro obyvatele Pikovic a Hradišťka vystěhování z důvodu zřízení výcvikového prostoru jednotek SS. Výcvikový prostor zasahoval až k Sedlčanům. V roce 1940 přišla krutá zima se spoustou sněhu. Při jarním tání ledu a sněhu na Vltavě a Sázavě došlo k poboření mnoha domů, zničení silnic, uhynulo mnoho hospodářských zvířat a byl poničen davelský hřbitov sv.Kiliána. Proud vody odnesl i několik úlů se včelami.

Po roce 1945 přibývá do našeho spolku mnoho pražských členů, kteří mají v našem okolí chaty a letní sídla. V roce 1950 došlo k novému členění okresů, což znamenalo, že naší organizaci opouští členové bydlící na pravém břehu Vltavy (Hradišťko, Pikovice, Chlomek, Sázava, Petrov, Oleško, Skochovice). Až v roce 1964 přichází usnesení o sdružení včelařů do organizací jako dříve bez ohledu na rozdělení okresů. V organizaci nastává opět živější ruch.

V roce 1972 okresní výbor včelařské organizace Praha západ zorganizoval poprvé rozchov matek rodu „kraňka Troiseck“. Naší organizaci bylo přiděleno 11 matek. V následujících letech se pokračovalo v dalším rozchovu kraněk. V roce 1973 došlo k záhadnému úhynu včelstev, který byl následně klasifikován jako nosematóza. V roce 1973 likviduje chov včel JZD Orion Davle, které svá včelstva prodalo JZD Rozvoj Posázaví.

Včelaři diskutují na téma „Co s trubci“, jedni při prohlídkách plástů trubce ničí s odůvodněním „aby bylo méně nepracujících jedlíků, kteří zbytečně ujídají, co včely přinesly“, druzí jsou názoru: „Když jsou chlapi doma, ženský více pracují“, což potvrdil i jeden včelař v časopise Včelařství.

V roce 1974 proběhly oslavy 50.výročí založení včelařského spolku v Davli. Počet organizovaných členů 59 (468 včelstev), neorganizovaných 26 (98 včelstev).

V roce 1982 zasahuje včelstva v naší organizaci silný výskyt varoázy, který se řešil likvidací silně napadených včelstev. V roce 1983 se začaly napadená včelstva léčit přípravkem „Taktik“. Léčení tímto přípravkem bylo vůči včelám surové, mnoho včelařů s tímto léčením nesouhlasilo. Rok 1983 byl výjimečně velmi dobrý na snůšku medu, včelaři odevzdali do státního výkupu 507 kg medu, více odevzdat nemohli z důvodu nedostatku konví na med ve výkupnách. Problém s konvemi trvá až do roku 1991.

Rok 1991 znamená pro včelaře začátek nové epochy. Ceny medu ve výkupnách Včely Předboj výrazně klesly, cena cukru se zdvojnásobila – začala deregulace cen. Postupně se objevují na trhu včelařské potřeby, po kterých včelaři v minulosti volali. V polovině 90-tých let se začíná na náš trh dovážet med ze zahraničí hlavně z Číny a Maďarska. Před včelaři stojí velký a nelehký úkol, přesvědčit české zákazníky o kvalitě tuzemského medu.

 (výňatek z kroniky ZO ČSV Davle)

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry