Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Život v Davli

Život v Davli

V Davli aktivně působí třináct spolků. Nejznámějším davelským spolkem je Vltavan Davle založený roku 1897 jako podpůrný spolek pro práci plavců. Dne 1. února 2016 byl spolek zapsán do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Středočeského kraje. Od samého začátku je spolek významnou součástí života městyse. Díky úsilí spolku a městyse se Davle stala třetí „Vorařskou obcí“ v Česku (www.vltavan-davle.cz). Sbor dobrovolných hasičů v Davli byl založen roku 1887 a je nejstarším dodnes působícím spolkem městyse. Pracuje jak na poli hasičském – záchrana života a majetku, hasičský sport, tak i na poli kulturním (www.hasicidavle.cz). Sbor dobrovolných hasičů ve Sloupu založený roku 1935 působí stejně jako davelský sbor v zásahové jednotce městyse. Zúčastňuje se sportovních soutěží ve všech věkových kategoriích od přípravky po dospělé (www.sdhsloup.cz). Slavoj Davle (1924) sdružuje jedno fotbalové mužstvo, nohejbal
a pingpongový oddíl (www.slavojdavle.cz). Na poli sportovním dále působí Judo Club Davle – Štěchovice čítající 76 členů (www.judodavle.cz), je aktivní od roku 2004 a v posledních letech zaznamenávají naši nejmladší judisté velké celorepublikové i mezinárodní úspěchy. Povltavská fotbalová akademie působí v městysi od počátku roku 2009, kdy se několik dobrovolníků kolem bývalého prvoligového trenéra Zbyňka Busty rozhodlo zásadně ovlivnit rozvoj mládežnického fotbalu v Davli a jejím okolí (www.pfa.cz). Florbalový klub FBK Davle má 70 členů.

Od roku 1924 v Davli působí včelařský spolek ZO ČSV Davle, který sdružuje včelaře z okolních obcí. K 27. 11. 2010 měla organizace 53 členů, pečujících o 572 včelstev. Nelze opomenout myslivecké sdružení MS Hvozdy o.s. čítající 30 členů, které má v katastru městyse honitbu. V roce 2013 byl založen spolek Daveláček, který pomáhá dětem ze sociálně slabých rodin nejen z Davle, ale i okolí. Pořádá akce pro děti, například dětský karneval a dětský den, výlety, shání oblečení a spotřebiče pro sociálně slabé rodiny apod. (www.davelacek.cz). Od roku 2015 s mládeží pracuje spolek Trepka (www.trepka.eu), který organizuje letní tábory, výlety do přírody, masopust, apod.

Do života městyse se aktivně zapojují i děti z Mateřské školy v Davli (www.msdavle.cz), Základní školy v Davli (www.zs-davle.cz) a jazykové školy Lundonia HUB (www.lundonia.cz).

Každý rok v Davli proběhne na 40 kulturních, společenských a spolkových akcí. Hojně navštěvované jsou tradiční plesy, trhy, taneční, kafíčka, ekofest, drakiáda, čarodějnice, lampionový průvod a masopust.

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry