Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy

ČOV

26.05.2010 | Štítky: Městys Davle

Čistírna odpadních vod v Davli a tlaková kanalizace

Tlaková kanalizace přivádí vodu na ČOV ze Sloupu, Sázavy, od Kiliána a z Davle potrubím o celkové délce 13939 m, jehož vnitřní průměr se pohybuje od 40 do100 mm. Odpadní voda se do potrubí přečerpá pomocí čerpadel z celkem 482 čerpacích šachet kanalizačními přípojkami o celkové délce 8 km. Z nejvzdálenějšího místa kanalizace, které je ve Sloupu v ulici V Kopanské, se dostane odpadní voda na čistírnu asi za hodinu a deset minut.

Čistírna odpadních vod je schopna denně vyčistit 192 m3 odpadní vody běžně znečištěné provozem domácnosti. Není možné, aby do kanalizace tekly vody jiné, např. dešťové, není možné aby se do kanalizace dostala voda podzemní. Celkový objem všech nádrží čistírny je 390 m3 (kdyby to byla krychle, strana by měřila 7,3 m). ČOV je mechanicko-biologická, s aktivací, s jemnobublinným provzdušňovacím systémem. Vzduch do čistírny vhání dvojice dmychadel ( v provozu je vždy jen jedno), každé o výkonu 200 m3/hod. Odpad je zaústěn do Vltavy, asi půl metru pod nejnižší možnou hladinou. Technologie čistírny je na úrovni, která odpovídá současným poznatkům, vyhovuje všem předpisům. Odstraní více jak 90% znečištění, umí odstranit z vody dusík a fosfor. Stavebně je ČOV připravena na dobudování druhé poloviny, takže kapacita se může kdykoliv zdvojnásobit: Davle se rozroste, je možno uvažovat s napojením Měchenic.

Financování

Celé dílo stálo 79.189.771,- Kč. Podílel se na tom Evropský fond pro regionální rozvoj částkou 48.836.920,- Kč, Státní fond životního prostředí ČR částkou 6.854.304,- Kč a Obec Davle částkou 23.498.547,- Kč.

Celé dílo bylo dne 30.11.2006 vodohospodářským rozhodnutím uvedeno do zkušebního provozu, do provozu byla ČOV uvedena 5.12.2006 (viz foto), kanalizace o den později. Zkolaudováno bylo celé dílo dne 3.12.2007.

Evropský fond pro regionální rozvoj, Státní fond životního prostředí ČR

Aktualizováno v lednu 2008

Na fotce zleva: Miroslav Paták – provozovatel, Karel Kovařík – stavbyvedoucí, Zdeněk Pytelka – projektant, Jiří Prokůpek, Tomáš Zunt, Jiří Polášek – dodavatel technologie, Otakar Hrdlička – stavební dozor.

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry