Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy

Drakiáda 2013

30.10.2013 | Štítky: Zprávy z akcí

Dne 19. 10. se v odpoledních hodinách uskutečnila Drakiáda spojená s údržbou vysazené aleje při polní cestě Davle - Měchenice. Počasí nám tentokrát vyšlo, sluníčko svítilo a vítr foukal. Ideální počasí na pouštění draků, které se odrazilo na účasti. První děti dorazily již půl hodiny před začátkem akce a nedočkavě vypustily své draky. Během hodiny se sešlo na louce při aleji více než sto dětí s doprovodem. Kulturní komise měla navíc připravený doprovodný program, aby dětem zpříjemnila hezké odpoledne. Městys Davle a Řeznictví a uzenářství U Dolejších zajistili občerstvení - tradiční pečení buřtíků a horké a studené nápoje. Děti i rodiče pak po ukončení akce odcházeli spokojeně domů.

Během drakiády bylo do aleje dosazeno dalších šest stromů (dubů) a opraveny polámané kůly, které poničila letní vichřice a bohužel i bezohledná orba místního zemědělce.

Tímto chceme poděkovat za přízeň a těšíme se za rok neshledanou.

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry