Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Život v Davli Aktuálně z Davle Městys Davle VORAŘSKOU OBCÍ

Městys Davle VORAŘSKOU OBCÍ

02.07.2014 | Štítky: Obecné oznámení

Městys Davle byl, vzhledem k aktivitám spolku Vltavan založeného v roce 1897, za dlouholetou podpůrnou a kulturní činnost mezi členy Vltavanu a pro další spoluobčany oceněn Mezinárodní asociací vorařských spolků (ITRA) titulem „Vorařská obec“. Jde o mezinárodní ocenění - jediné v Praze a Středočeském kraji, třetí v České republice a celkově 26. v rámci Evropské unie.


Českou republiku při této příležitosti navštívil pan Angel Portet, prezident ITRA
s manželkou. Na letišti v Praze jej již v pátek 27. června přivítali zástupci Vltavanu Čechy, hosté byli ubytováni v hotelu Olšanka. V sobotu ráno vzácnou návštěvu přivítali davelští Vltavané. V pamětní síni s malým občerstvením předvedli nedávno uspořádané muzeum, prohlídli místa spojená se vznikem Vltavanu a pomníky plavcům u přístaviště. Pak hosté odjeli ke Slapské přehradě a položili kytici u sochy sv. Jana Nepomuckého, po obědě si s ing. Camplíkem prohlédli hlavní pražské památky a večer ukončila společná večeře v restauraci U Fleků.

Slavnostní předání dekretu a příslušné standarty panem Portetem se uskutečnilo 29. června 2014 v rámci tradiční pouti na Ostrově u Davle. Proč právě tam? První zprávy o této lokalitě pochází z roku 999, kdy zde byl v blízkosti Davle českým knížetem Boleslavem II. založen třetí klášter v Čechách. Ostrovský klášter Stětí sv. Jana Křtitele, zmiňovaný písemně v polovině 13. století, je významnou historickou památkou Davle i okolí. První písemná zmínka o obci Davle je pak v bule papeže Klimenta V. z roku 1310. Hlavním spojením obce se světem, s okolím a Prahou byla řeka Vltava, která po řadu staletí byla živitelkou místních lidí. Proto zastupitelstvo Davle a spolek Vltavan spolu s farností ve Štěchovicích obě významné události, svatojánskou pouť a předání titulu Mezinárodní vorařské asociace „Vorařská obec“ uskutečnily na Ostrově.

Po krátkém přivítání více než 400 hostů panem farářem Pawlem Adamem Dębekem a starostou městyse Davle byla Dominikem kardinálem Dukou celebrována mše. V závěru mše pan Angel Portet předal do rukou starosty Mgr. Jiřího Prokůpka prapor Mezinárodní vorařské asociace, který s požehnáním občanům a členům spolků Vltavan pan kardinál posvětil. Dekret o udělení titulu „Davle - Mezinárodní vorařská obec“ byl na místě podepsán Dominikem kardinálem Dukou (arcibiskup pražský), Angelem Portetem (prezident mezinárodní vorařské asociace), Ing. Jaroslavem Camplíkem (prezident Vltavanu Čechy), MVDr. Františkem Dolejším (předseda spolku Vltavan Davle), Mgr. Jiřím Prokůpkem (starosta městyse Davle).

Příprava celé akce, počínaje již příletem pana Porteta, úpravou částí Ostrova, zajištěním přepravy účastníků parníkem Vltava na Ostrov a zpět a následně autobusem ke kostelu sv. Kiliána vyžadovaly značné úsilí všech zainteresovaných. Zde bychom chtěli poděkovat zejména výboru Vltavanu Davle, pracovníkům městyse Davle a věřícím z bezprostřední blízkosti farnosti ve Štěchovicích a také hejtmanovi Středočeského kraje, díky kterému jsme získali na tuto akci dotaci ve výši 65 tis. Kč. Společná akce se vydařila ke spokojenosti všech účastníků. Počasí  bylo přívětivé, přeprava parníkem na Ostrov a zpět díky Pražské paroplavební společnosti a.s. příjemná. Důstojný rámec mělo rovněž krátké zastavení u kostela sv. Kiliána po ukončení mše na Ostrově, které za účasti zástupců obce, spolků Vltavanu a církevních hodnostářů nabídlo výklad o historii kostela, výstavku fotografií, varhanní koncert se zpěvem a pohoštění.

V odpoledních hodinách byly v Hotelu Pivovar za účasti členů Vltavanu Davle, spřátelených spolků z Prahy, Štěchovic, Purkarce, Dělnické besedy Havlíček v Řevnicích a místních občanů slavnostně ukončeny oslavy titulu Vorařská obec, k tanci a poslechu hrála kapela Týnečanka. Ještě před zahájením odpoledního programu mezi účastníky zavítal s pozdravem pan kardinál Duka, kterému pak na rozloučenou zahrála sólo na trubku Simonka Šmejkalová. Kardinálu Dukovi bylo uděleno čestné členství ve spolku Vltavan Davle stejně tak jako panu prezidentovi Angelu Portetovi, kterému byly na závěr jeho mise předány dary.

Že se jednalo o organizačně náročnou akci lze usoudit i z poděkování pana A. Porteta, který po příjezdu domů zaslal děkovný e-mail, ve kterém napsal: „Chtěl bych  mimořádně poděkovat za pozornost, kterou jste nám věnovali a jež byla nad rámec toho, s čím jsem se kdy jako prezident mezinárodní vorařské asociace setkal. Pečovali jste o nás mimořádným způsobem. Měli jsme fantastický hotel, k dispozici auto, jedli jsme ve vašich typických restauracích. Ukázali jste nám krásné kouty Prahy a Vltavy se všemi detaily - od kytice růží, kterou dostala moje manželka při příletu až po čestné členství Vltavanu Davle. Doufám, že obdržený titul bude pro obec Davli k užitku“.

Za zdárný průběh těchto oslav chceme všem, kteří se na nich podíleli, z celého srdce poděkovat. Také ony potvrzují oprávněnost získání modré stuhy v rámci letošní soutěže Vesnice roku.

Mgr. Jiří Prokůpek

 

Udělení titulu „Davle – vorařská obec“ bylo uskutečněno 29.6.2014 prezidentem Mezinárodní vorařské asociace vorařských spolků Angelem Portetem v Davli na Ostrově.

Na tuto akci byl poskytnut příspěvek ve výši 65.000,-Kč ze Středočeského Fondu hejtmana.

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry