Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy

Modrá stuha patří Davli

03.08.2014 | Štítky: Městys Davle


Účast Davle v soutěži Vesnice roku Středočeského kraje byla opět úspěšná.
Získali jsme v silné konkurenci 36 obcí Modrou stuhu za společenský život a Cenu naděje pro živý venkov, kde v rámci této ceny budeme bojovat i v celorepublikovém kole o vítězství.

Letošní ročník byl pro nás velkou výzvou, protože po loňském roce, kdy jsme získali Bílou stuhou za činnost mládeže, jsme se o ni podle pravidel soutěže nemohli ucházet. Získat stuhu v soutěži je nejen velká čest, ocenění práce nás všech, ale je též spojena s peněžitou odměnou a zviditelněním Davle v celé České republice.

Komise nás navštívila ve středu 11. června v 16 hodin a na prohlídku městyse měla vyhrazeny dvě hodiny. Naši prezentaci jsme zahájili v mateřské škole, kde si děti připravily krátký kulturní program, ukázali jsme novou i starou budovu a projekt zahrady „kouzelný přístav“, na který jsme obdrželi dotaci od Státního fondu životního prostředí. Cestou do objektu Vltavanky jsme představili opravenou silnici Jílovskou a kulturní komise prezentovala společenský život v Davli. Cestou přes Starý davelský most architekti z City upgrade nastínili svou vizi rozvoje městyse Davle a připravovaný projekt Ostrov – studentská architektonická dílna. Na davelské straně uvítal hodnotitelskou komisi spolek Vltavan Davle, který ji doprovodil do opraveného objektu Vltavanky, kde má svou klubovnu a muzeum. Vltavan zde komisi v předstihu nastínil průběh oslav na Ostrově u příležitosti získání titulu Vorařská obec. Komise si se zájmem prohlédla celý objekt včetně centra Lundonie. Pak jsme zašli do místní knihovny a obřadní síně, kde jsme představili naše „povinné dokumenty“. Další zastávkou byla základní škola, kde jsme museli ukázat úspěchy naší mládeže na poli sportovním (mladí hasiči Sloup, Judo Davle, FBK Davle – mladí florbalisté) i v ochraně životního prostředí (Ekofest), jelikož kvalita se posunula od minulého roku o pořádný kus dále. Cestou na sportovní hřiště Slavoje, kde Povltavská fotbalová akademie ukázala svůj trénink, představil svou činnost Daveláček. Hasiči z Davle a Sloupu čekali na komisi v parku, kde v krátkosti shrnuli úspěchy při ochraně majetku a životů při činnosti zásahové jednotky, ukázali svou historickou techniku a prezentovali své zapojení do kulturního dění v Davli. Následovat měla prezentace Vize rozvoje městyse Davle. Bohužel než komise dorazila do parku, bouřka strhala plakáty vize. Naštěstí to byla jediná nepříjemnost a po loňské povodni i maličkost. Po malém občerstvení komise odjela a prostor parku zůstal vyhrazen Davelákům, kteří si udělali čas a přišli hodnotící komisi ukázat, co pro rozvoj a společenský život městyse dělají.

Poděkování patří Řeznictví a uzenářství U Dolejších, neb zasponzorovali celou akci uzenou kýtou, a všem zúčastněným, kteří pomohli prezentací Davle svou účastí. Vyhlášení výsledků 20. ročníku soutěže Vesnice roku 2014 se konalo na konferenci „Poznáváme středočeské venkovy“ 19. až 20. června v Srbech na Kladensku za přítomnosti středočeského radního pro regionální rozvoj Karla Horčičky.

Konference se z Davle zúčastnili starosta Jiří Prokůpek a místostarosta Jaromír Němec a netrpělivě očekávali, kdy při vyhlašování soutěže konečně uslyší slovo „Davle“. Nakonec ho zaslechli, a to hned dvakrát.

Slavnostní oficiální vyhlášení soutěže středočeská Vesnice roku 2014 se konalo v sobotu 19. července od 14 hodin v obci Kněžice (okres Nymburk) – obec oceněná Zlatou stuhou.

Za Davli se vyhlášení zúčastnili starosta Jiří Prokůpek a za spolek Vltavan Davle Josef Bílek. Nechyběli ani zástupci dalších 35 obcí, hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, poslankyně Věra Kovářová, senátorka Veronika Vrecionová a 400 lidí z Kněžice. Hrála dechová kapela, opékala se čtyři selata, ochutnávala se nejlépe oceněná koláčová cena – tzv. řepánky z Kněžic. Po úvodních slovech se moderování ujali starostka z Hlavence Jarmila Smotlachová a starosta z Kamýku nad Vltavou Petr Halada. Samotnému vyhlašování předcházel zpěv státní hymny a pak došlo k vyhlašování a předávání cen.

Nejprve jsme získali „Cenu naděje pro živý venkov“, která postupuje do celostátního kola. Cenu předávala starostovi Jiřímu Prokůpkovi poslankyně Věra Kovářová. Po předání Bílé, Zelené a Oranžové stuhy byl opět vyvolán městys Davle k převzetí Modré stuhy za společenský život. Modrou stuhu a diplom předávali starostovi zástupkyně z Ministerstva pro místní rozvoj Zdena Tuhá a radní Středočeského kraje Karel Horčička. Sestřih z celé akce je možné vidět na stránkách Regio TV. Po předání všech ocení byla prohlídka zlatě ostužkované obce Kněžice samotným starostou Milanem Kazdou.

Oslavy se vydařily a my se vydali se získanými cenami okolo 19. hodiny zpět směrem do Davle. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim obyvatelům, spolkům a ostatním, kteří se na získání Modré stuhy za společenský život podíleli, neboť tato stuha patří právě jim.

Díky vám všem!!!

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry