Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy

Na paměť našich předků

01.06.2010 | Štítky: Spolky a kluby

Na paměť našich předků

Se životem a osudy Davle je od konce 19.století nerozlučně spojena činnost spolku VLTAVAN – spolku, který sdružoval šífaře, plavce, voraře a podporoval své členy v nemoci i jiných obtížných životních situacích. Jejich práce a život byl spjat s Vltavou, řekou, která byla živlem hrozným i krásným, ale užitečným zároveň. Životy mnohým dávala, životy mnohých podporovala. Když se rozběsnila, začala být divá, zuřící, loupila, ničila, dokonce zabíjela. Ale především to byla matka – živitelka.

Davelští plavci – šífaři na šífech dopravovali do Prahy písek, stavební kámen, palivové dříví, cihly a další. K řízení šífů byli vybíráni zkušení plavci, kteří svou schopnost prokázali zkouškou a byl jim vydán "vrátenský patent" a tím získali hodnost vrátného. Schopní davelští plavci se stávali lodivody, kormidelníky, kapitány osobních i nákladních parníků. Poslední pískařská loď dosloužila v roce 1947 a ke dnu klesla pod davelským mostem.

Na plavby šífařů se vzpomíná v mnoha kronikách, ale i v lidových písních. Připomeňme alespoň jednu : "Vstávej má milá, už je den bílý, já musím míti šíf naložený..."

Na paměť všem utonulým a zemřelým druhům – plavcům, šífařům – byl v roce 1967 postaven v Davli pomníček s kotvou, aby dalším potomkům připomínal těžkou a odvážnou práci plavců na Vltavě.

V letošním roce - 2008 - je Davli navrácen titul "městys". Tato významná událost je samozřejmě i pro členy spolku Vltavan příležitostí k tomu, aby se nejen připojili k oslavám, ale především nechali pro budoucí pokolení odkaz na jejich předky – Vltavany. Proto součástí oslav bude odhalení sochy plavce – šífaře na břehu řeky Vltavy.

Zveme všechny členy i příznivce spolku nejen na tento slavnostní akt, ale i na průvod, veselici a velkolepý ohňostroj. Sejdeme se v sobotu 5.července ve 14,30 hodin před Vltavankou.

Výbor Vltavanu Davle

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry