Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Život v Davli Aktuálně z Davle Nakládání s odpady v roce 2014

Nakládání s odpady v roce 2014

06.01.2014 | Štítky: Důležité upozornění


Vážení občané, městys Davle připravil na rok 2014 významné změny v oblasti odpadového hospodářství, které platí od 1. 1. 2014. Veškeré potřebné informace naleznete v tomto bulletinu a na internetových stránkách městyse, tj. jak budou probíhat platby za popelnice, kolik co bude stát, jaké jsou Vaše povinnosti, na koho se obracet v případě, že Vám nebude něco jasné.
K tomuto kroku jsme se uchýlili, protože jsme dospěli k názoru, že nejde zvyšovat poplatky všem plošně donekonečna, ale je potřeba přijmout odpovědnost za produkci odpadů individuálně. Nově nastavená pravidla nám umožní rozlišit občany, kteří třídí, kompostují a snaží se chovat k odpadům odpovědně. Pokud vyprodukují méně odpadů, mají právo platit méně.
Neméně důležitou záležitostí je skutečnost, že městys stále dotuje svoz odpadů od obyvatel a chatařů částkou dosahující 600 000,-Kč ročně a množstvím odvezeného odpadu několikanásobně převyšuje okolní obce a města.

 

Vyhlášky
Svoz komunálního odpadu městys Davle nově upravil obecně závaznou vyhláškou č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška úhrady“) a obecně závaznou vyhláškou č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen „vyhláška systémová“).


Úhrady
Co se týče úhrad, zde dochází pro většinu z Vás k největším změnám. Frekvenci svozu popelnic (neplatí pro kontejnery a chataře) si budete nyní určovat sami a to podle pravidel vyhlášky úhrad. Proto je důležité pečlivě zvážit, kolik produkujeme doma odpadů, zda budu mít kam odložit v zimě popel, apod., a podle toho si vybrat, zda se zapojíte do svozu odpadů jednou za 14 dní (sudý týden) nebo jednou týdně. V tomto roce tak bude výše poplatku závislá na četnosti svozu a na tom, kdo je trvale hlášen k pobytu a kdo trvale hlášen není. Platba se tak bude pohybovat v rozpětí od 410,-Kč po 800,-Kč na poplatníka a osobu.
Nově je též stanoveno, že poplatky musí být uhrazeny do 31. března kalendářního roku.
Na kolik popelnic máte jako rodina nárok, určuje systémová vyhláška. Obecně platí, že čtyřčlenná domácnost či obyvatelé rodinného domu mají nárok pouze na jednu známku, tj. jednu popelnici.

Za dostatečný objem sběrné nádoby se ve smyslu systémové vyhlášky považuje 25 litrů/osobu/týden.

 

Ceny poplatků na rok 2014
Poplatník bez trvalého pobytu:
- využívající ke svozu popelnice o objemu 110/120/240 l nebo kontejnerový svoz – 800,- Kč.

(V tomto roce bude uskutečněn projekt pytlového svozu v ulici Pikovická, kde jsou stanovena odlišná pravidla svozu komunálních odpadů, pokud se osvědčí, bude zaveden i do lokality nad Davelským tunelem.)

Poplatník s trvalým pobytem při frekvenci svozu jednou týdně (stávající úprava):
- využívající ke svozu popelnice o objemu 110/120/240 l nebo kontejnerový svoz – 560,- Kč.

Poplatník s trvalým pobytem při frekvenci svozu jednou za 14 dní (sudý týden):
- využívající ke svozu popelnice o objemu 110/120/240 l – 410,- Kč.

(Občané, kteří využívají ke svozu komunálního odpadu kontejnery, nemohou využít svozu s frekvencí 1x za čtrnáct dní.)

Odvoz odpadů s frekvencí 1x za 14 dní (sudý týden) je vhodný pro občany, kteří třídí jednotlivé složky komunálního odpadu, kompostují nebo mají popelnice o dostatečném objemu.

 

Jak platit

Hotově na úřadě městyse Davle, kde poplatník sdělí zejména počet osob, za které platí, objem popelnice a frekvenci svozu!
Bezhotovostně převodem poukážete platbu na účet vedený u České spořitelny 388180369/0800 nebo Komerční banky 5624111/0100. K platbě je nutný variabilní symbol pro identifikaci, který Vám sdělí paní Chadimová telefonicky či prostřednictví emailu. Částku k platbě si vypočtete podle počtu osob a frekvence svozu.
Známka na popelnici bude vydána na úřadě městyse po zaplacení částky na místě nebo po bezhotovostní platbě. Známky jsou barevně rozlišeny podle frekvence svozu popelnice.

 

Popelnice na bioodpad
Biologicky rozložitelný komunální odpad nemusí nutně končit v popelnici. Nejvhodnějším způsobem likvidace bioodpadů je kompostování. Pokud kompostovat nechcete, můžete si k nemovitosti prostřednictvím městyse Davle u firmy AVE připlatit svoz bioodpadů, který se bude provádět od 1. 4. do 30. 11. s frekvencí svozu 1x za 14 dní, tj. 18 svozů v sezóně.

Ceny za nádobu včetně DPH:
- nádoba 120 litrů – 472,- Kč
- nádoba 240 litrů – 616,- Kč

 

Na koho se obracet

Platby
Hana Chadimová, tel: 257 770 257, 257 770 238; chadimova@obecdavle.cz

Organice svozu a informace o systému
Mgr. Jaromír Němec, místostarosta; tel: 257 770 257, 257 770 238; místostarosta@obecdavle.cz

 

Proč si myslíme, že jedna popelnice stačí
Pokud poplatník, který vytřídí veškeré složky komunálního odpadu – plasty, sklo, papír a nápojové kartony a bude kompostovat biologicky rozložitelný odpad podle systémové vyhlášky, bude na základě zkušeností produkovat ostatní komunální odpad v průměru 10 litrů na osobu a týden. Z uvedeného vyplývá, že v popelnici o objemu 110 litrů zůstane stále dostatečná rezerva i pro svoz s frekvencí 1x za 14 dní (sudý týden).
V současné době jsou po městysi rozmístěny nádoby na tříděný odpad v dostatečné hustotě. Takže třídit může každý. Někteří z Vás se přihlásili též do projektu „Nakládání s bioodpady v Davli – kompostéry“, které sníží významnou měrou vámi neupotřebitelný ostatní odpad o biosložku. Pokud kompostovat nechcete nebo nemůžete, lze si připlatit popelnice na bioodpad, jak je uvedeno výše.

 

Co do popelnice nepatří
Nakládání s odpady, které se do popelnice nevejdou nebo tam nepatří, upravuje systémová vyhláška.  Zejména je nutné zopakovat, že do kontejnerů a popelnic nepatří zejména stavební suť, objemný odpad a elektrozařízení.

 

Praktické příklady
Čtyřčlenná rodina s trvalým pobytem v Davli, která v současném systému zaplatila 2240,- Kč za odpady, začne třídit a přihlásí se do systému svozu 1x 14 dní (sudý týden), včetně zakoupení svozu popelnice na bioodpad o objemu 120 litrů, nyní zaplatí 2112,- Kč. Ušetří tím na svozu odpadů byť minimální částku 128,-Kč ročně.
Pokud navíc kompostuje, tudíž nepotřebuje popelnici na bioodpad, ušetří na svozu odpadů částku 600,-Kč ročně!

Chcete či musíte mít popelnici se svozem jednou týdně a přesto se chovat hospodárně?
Stačí třídit a popelnici ke svozu dát opravdu jen pokud ji máte plnou, například v létě. I to stačí!

Cílem těchto změn je snížení objemu komunálního odpadu a finanční spoluúčasti městyse na jeho svozu.
Ušetřené peníze, tak budeme moci využít pro smysluplnější účely – opravy silnic a chodníky, dětská hřiště, podporu dětí, apod.

 

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry