Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Život v Davli Aktuálně z Davle Občanský zákoník – soukromé právo - 25.10. 2014 v Pizzerii Grado

Občanský zákoník – soukromé právo - 25.10. 2014 v Pizzerii Grado

03.10.2014 | Štítky: Davelské akce

REGIONÁLNÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ URČENÉ PRÁVĚ PRO VÁS

Od srpna letošního roku do června roku 2015 realizuje BANKOVNÍ AKADEMIE – Střední odborná a Vyšší odborná škola, a.s. nový projekt OP VK s názvem Regionální program celoživotního vzdělávání v regionu okresů Rakovník a Most, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0081.

Tento projekt, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, je zaměřen na další vzdělávání obyvatel žijících v malých obcích (do 2 tis. obyvatel) ve Středočeském a Ústeckém kraji. Cílem projektu je proškolit zájemce ve vybraných lokalitách v oblasti obecných a odborných kompetencí a zvýšit tak konkurenceschopnost ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Rádi bychom Vám touto cestou nabídli účast na jednotlivých seminářích, které proběhnou v Davli v období od října 2014 do února 2015.

První modul : Občanský zákoník – soukromé právo proběhne v sobotu 25.10. 2014 v Pizzérii Grado od 10:00.

Další konkrétní termíny realizace budou upřesněny.

Vzdělávací program projektu je složen ze šesti samostatných modulů:

1.Občanský zákoník – soukromé právo
2.Rodinné a dědické právo
3.Sousedské právo, ochrana člověka a majetku
4.Finanční a spotřebitelská gramotnost
5.Digitální technologie
6.Základy podnikání

Tři moduly jsou zaměřeny na zvýšení občanských kompetencí v rámci zásadních změn v novém Občanském zákoníku, zbývající tři moduly nabízejí získání znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií, finanční gramotnosti a podnikání.

Bližší informace o tomto projektu naleznete na webových stránkách: http://www.bankovniakademie.cz/region

V případě Vašeho zájmu prosím neváhejte kontaktovat úřad městyse Davle paní Dufková e-mail: dufkova@obecdavle.cz; tel.: 257770238 nebo místního koordinátora pana Ing. Tomáše Hájka: e-mail thajek@centrum.cz; tel.: +420 603 858 303.

Věříme, že Vás některé z témat zaujme a budeme se těšit na setkání s Vámi.

Realizační tým projektu REGION a městys Davle

 

1.  MODUL 25.10. 2014 v Pizzerii Grado


1. Občanský zákoník – soukromé právo


•odlišení soukromého a veřejného práva, hmotného a procesního práva
•příklady nicotných, neplatných a relativně neúčinných právních jednání
•právní osobnost a svéprávnost
•podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat – předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti a omezení svéprávnosti
•druhy právnických osob – korporace, fundace, ústavy
•obchodní korporace - společnosti a družstvo
•práva slabší smluvní strany – zejména spotřebitele
•podoba a soukromí člověka
•právo na duševní a tělesnou integritu člověka
•právo člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu
•ochrana lidského těla po smrti člověka

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry