Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Život v Davli Aktuálně z Davle Občanský zákoník – Sousedské právo, ochrana člověka a majetku - 15.11. 2014 v Pizzerii Grado

Občanský zákoník – Sousedské právo, ochrana člověka a majetku - 15.11. 2014 v Pizzerii Grado

07.11.2014 | Štítky: Davelské akce

REGIONÁLNÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ URČENÉ PRÁVĚ PRO VÁS

TÉMA    : Občanský zákoník - sousedské právo, ochrana občana a majetku
TERMÍN : sobota 15.11.2014  od 10:00
MÍSTO   : Pizzerie Grado
LEKTOR : JUDr. Stanislav Sviták

• přímé a nepřímé imise vnikající na pozemek souseda (voda, kouř, pach atd.)
• problematika věci nebo zvířete na cizím pozemku
• převisy, podrosty a spadlé plody na sousedův pozemek
• sázení stromů v blízkosti hranic mezi pozemky
• zřizování staveb v těsné blízkosti společné hranice pozemků
• problematika rozhraní mezi sousedními pozemky – ploty, zdi, meze
• objasnění základu věcného břemene, které tkví v tom, že osoba získává právo k cizí věci
• rozlišení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena
• nabytí věci do vlastnictví vydržením
• běh času a právo – promlčení, prekluze a vydržení
• podmínky pro výkon svépomoci (možnost pomoci si ke svému právu sám)
• vyloučení povinnosti k náhradě újmy způsobené nutnou obranou nebo v krajní nouzi
• náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Bližší informace o tomto projektu naleznete na webových stránkách: http://www.bankovniakademie.cz/region

V případě Vašeho zájmu prosím neváhejte kontaktovat úřad městyse Davle paní Dufková e-mail: dufkova@obecdavle.cz; tel.: 257770238 nebo místního koordinátora pana Ing. Tomáše Hájka: e-mail thajek@centrum.cz; tel.: +420 603 858 303.

Věříme, že Vás některé z témat zaujme a budeme se těšit na setkání s Vámi.

Realizační tým projektu REGION a městys Davle

 

 

Termíny dalších připravovaných modulů v Davli:
13.12.2014    - Rodinné a dědické právo
10. 1.2015    - Finanční a spotřebitelská gramotnost
únor - březen - Digitální technologie
únor - březen - Základy podnikání

Tento projekt, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, je zaměřen na další vzdělávání obyvatel žijících v malých obcích (do 2 tis. obyvatel) ve Středočeském a Ústeckém kraji. Cílem projektu je proškolit zájemce ve vybraných lokalitách v oblasti obecných a odborných kompetencí a zvýšit tak konkurenceschopnost ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry