Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy

Vybavení JSDH Davle

19.05.2021 | Štítky: Investiční akce

Městys Davle získal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na pořízení vybavení zásahové jednotky městyse. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Název a číslo projektu: Vybavení JSDH Davle, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0016070

Cílem projektu je posílit vybavení JSDH pro kvalitní a spolehlivý zásah s ohledem na místní obtížné terénní podmínky. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím nákupu konkrétního vybavení: 1 ks elektrocentrály, osvětlovací stanice, 6ks ruční radiostanice včetně mikrofonu a 1ks výkonného ponorného čerpadla. Hasiči budou následně řádně proškoleni, jak s pořízenou technikou pracovat.

Projekt řeší nedostatečné vybavení žadatele pro řešení důsledků extrémního sucha s ním spojenými živelnými událostmi (zejména požáry). Obec Davle leží ve výrazně svažitém terénu v údolí Vltavy. Některé části obce jsou odlehlé, z tohoto důvodu je třeba mít decentralizovaný zdroj elektrické energie a spolehlivou komunikační techniku. Osvětlovací souprava umožní zásahy i době snížené viditelnosti. Výkonné ponorné čerpadlo pomůže při čerpání vody pro likvidaci požárů a rovněž při odstranění kontaminované vody vzniklé v důsledku bleskových povodní a související eroze místních svahů.

Celková výše poskytnuté dotace činí 242 250 Kč, vlastní zdroje obce jsou ve výši 12 750 Kč.

 

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry