Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy

Odpady

Základní informace k odpadovému hospodářství v Davli

Vyhlášky
Svoz komunálního odpadu městys Davle upravuje obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „vyhláška úhrady“) a obecně závaznou vyhláškou č. č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (dále jen „vyhláška systémová“).

Uvedené vyhlášky najdete v sekci Vyhlášky.

Ceny poplatků

Poplatník bez trvalého pobytu:
- využívající ke svozu popelnice o objemu 110/120/240 l nebo kontejnerový svoz – 900 Kč.

Poplatník s trvalým pobytem:
- využívající ke svozu popelnice o objemu 110/120/240 l nebo kontejnerový svoz – 900 Kč.
- úleva na dítě do věku 15 let činí 300 Kč.

Výjimka pytlového svozu v ulici Pikovická je na základě nové vyhlášky a zákona zrušena.

Poplatky musí být uhrazeny do 31. března kalendářního roku.

Na kolik popelnic máte jako rodina nárok? Obecně platí, že čtyřčlenná domácnost či obyvatelé rodinného domu vyprodukuje 25 litrů odpadů /osoba/týden, mají tak nárok na jednu známku, tj. jednu popelnici. Ke svozu odpadů prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů se známka nevydává.


Dobrovolný motivační program svozu odpadů

Dobrovolný motivační program svozu odpadů je motivačním programem městyse Davle na zvýšení třídění odpadů a předcházení vzniku odpadů a umožňuje fyzické osobě přihlášené v obci pečlivě zvážit, kolik produkujeme doma odpadů, tj. zda budu mít kam odložit v zimě - popel, apod. a zejména pečlivě třídit všechny složky odpadů a předcházet vzniku odpadů, a podle toho se zapojit. Zapojeným občanům se sváží komunální odpad s frekvencí svozu jednou za 14 dní (sudý týden). V rámci dobrovolného motivačního programu svozu odpadů se využívají ke svozu komunálních odpadů jen popelnice o objemu 110/120/240l.
Poplatníkovi, který se zapojí do dobrovolného motivačního programu svozu odpadů v rámci prevence snižování produkce odpadů, náleží úleva 50 % výše stanoveného poplatku. Úleva na dítě se zapojením do dobrovolného motivačního programu svozu odpadů neposkytuje.

Občané, kteří využívají ke svozu komunálního odpadu kontejnery, nebo bydlí v chatových osadách, kam nezajede technika, se nemohou zapojit do dobrovolného motivačního programu svozu odpadů.

Jak platit

Hotově na úřadě městyse Davle, kde poplatník sdělí zejména počet a věk osob, za které platí, anebo zda se zapojí do dobrovolného motivačního programu svozu odpadů!
Bezhotovostně převodem poukážete platbu na účet vedený u České spořitelny 388180369/0800 nebo Komerční banky 5624111/0100. K platbě je nutný variabilní symbol pro identifikaci, který Vám sdělí paní Chadimová telefonicky či prostřednictví emailu.
Částku k platbě si vypočtete podle počtu osob v domácnosti, úlev na dítě do 15 let věku, anebo zapojením se dobrovolného motivačního programu svozu odpadů.
Známka na popelnici bude vydána na úřadě městyse po zaplacení částky na místě nebo po bezhotovostní platbě. Známky jsou barevně rozlišeny podle typu svozu popelnic.

Popelnice na bioodpad
Biologicky rozložitelný komunální odpad nemusí nutně končit v popelnici. Nejvhodnějším způsobem likvidace bioodpadů je kompostování. Pokud kompostovat nechcete, můžete si k nemovitosti prostřednictvím městyse Davle u firmy AVE připlatit svoz bioodpadů, který se bude provádět podle vegetační sezony, zpravidla od 1. 4. do 30. 11. s frekvencí svozu 1x za 14 dní (lichý pátek v měsíci), tj. min. 18 svozů v sezóně.

Ceny za nádobu na bioodpad včetně DPH:
- nádoba 120 litrů – 500,- Kč
- nádoba 240 litrů – 650,- Kč

V roce 2022 bude první svoz bioodpadů 1. 4. 2022.

Na koho se obracet

Platby
Hana Chadimová, tel: 257 770 257, 257 770 238; chadimova@obecdavle.cz

Organice svozu a informace o systému
Mgr. Jaromír Němec, místostarosta; tel: 257 770 257, 257 770 238; místostarosta@obecdavle.cz

Jak správně třídit

Informace o systému nakládání s odpady

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry