Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy

Odpady

Základní informace k odpadovému hospodářství v Davli

Vyhlášky
Svoz komunálního odpadu městys Davle nově upravil obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška úhrady“) a obecně závaznou vyhláškou č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen „vyhláška systémová“) .

Uvedené vyhlášky najdete v sekci Vyhlášky.

Úhrady
Frekvenci svozu popelnic (neplatí pro ukládání odpadů do kontejnerů a chataře) si určujete sami a to podle pravidel vyhlášky úhrad. Proto je důležité pečlivě zvážit, kolik produkujeme doma odpadů, zda budu mít kam odložit v zimě - popel, apod., a podle toho si vybrat, zda se zapojíte do svozu odpadů jednou za 14 dní (sudý týden) nebo jednou týdně. Výše poplatku je závislá na četnosti svozu a na tom, kdo je trvale hlášen k pobytu a kdo trvale hlášen není. Platba se proto pohybuje v rozpětí od 450 Kč po 800 Kč na poplatníka a osobu. 
Poplatky musí být uhrazeny do 31. března kalendářního roku.
Na kolik popelnic máte jako rodina nárok, určuje systémová vyhláška. Obecně platí, že čtyřčlenná domácnost či obyvatelé rodinného domu mají nárok pouze na jednu známku, tj. jednu popelnici. Za dostatečný objem sběrné nádoby se ve smyslu systémové vyhlášky považuje 25 litrů/osobu/týden.

Ceny poplatků

Poplatník bez trvalého pobytu:
- využívající ke svozu popelnice o objemu 110/120/240 l nebo kontejnerový svoz – 800 Kč.
(Výjimkou je projekt pytlového svozu v ulici Pikovická, kde jsou stanovena odlišná pravidla svozu komunálních odpadů.)

Poplatník s trvalým pobytem při frekvenci svozu jednou týdně:
- využívající ke svozu popelnice o objemu 110/120/240 l nebo kontejnerový svoz – 800 Kč.
- úleva ne dítě do věku 15 let při uvedené frekvenci svozu činí 200 Kč.

Poplatník s trvalým pobytem při frekvenci svozu jednou za 14 dní (sudý týden):
- využívající ke svozu popelnice o objemu 110/120/240 l – 450,- Kč.

(Občané, kteří využívají ke svozu komunálního odpadu kontejnery, nemohou využít svozu s frekvencí 1x za čtrnáct dní. Úlevy se nesčítají.)

Jak platit
Hotově na úřadě městyse Davle, kde poplatník sdělí zejména počet osob, za které platí, objem popelnice a frekvenci svozu!
Bezhotovostně převodem poukážete platbu na účet vedený u České spořitelny 388180369/0800 nebo Komerční banky 5624111/0100. K platbě je nutný variabilní symbol pro identifikaci, který Vám sdělí paní Chadimová telefonicky či prostřednictví emailu. Částku k platbě si vypočtete podle počtu osob a frekvence svozu.
Známka na popelnici bude vydána na úřadě městyse po zaplacení částky na místě nebo po bezhotovostní platbě. Známky jsou barevně rozlišeny podle frekvence svozu popelnice.

Popelnice na bioodpad
Biologicky rozložitelný komunální odpad nemusí nutně končit v popelnici. Nejvhodnějším způsobem likvidace bioodpadů je kompostování. Pokud kompostovat nechcete, můžete si k nemovitosti prostřednictvím městyse Davle u firmy AVE připlatit svoz bioodpadů, který se bude provádět podle vegetační sezony, zpravidla od 1. 4. do 30. 11. s frekvencí svozu 1x za 14 dní (lichý pátek v měsíci), tj. min. 18 svozů v sezóně.

Ceny za nádobu včetně DPH:
- nádoba 120 litrů – 500,- Kč
- nádoba 240 litrů – 650,- Kč

 Na koho se obracet

Platby
Hana Chadimová, tel: 257 770 257, 257 770 238; chadimova@obecdavle.cz

Organice svozu a informace o systému
Mgr. Jaromír Němec, místostarosta; tel: 257 770 257, 257 770 238; místostarosta@obecdavle.cz

Jak správně třídit

Informace o systému nakládání s odpady

Kalendář akcí

 
listopad 2021
PoÚtStČtSoNe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazit celý kalendář akcí

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry